Opmeting riolering (hydronautstudie) door INVAR landmeters

As-built metingen

Gebouwen, rioleringswerken, wegenissen, … Bij tal van projecten is een as-built meting nodig na afloop. INVAR Landmeters is je vast aanspreekpunt voor as-built metingen van:

  • wegenissen
  • rioleringen
  • sonderingen
  • proefsleuven
  • gebouwen

Als vooruitstrevend landmeetkantoor zet INVAR ook drones in voor as-built metingen. Je as-built plan laat bovendien toe oppervlaktes, lengtes en zo meer te vergelijken met de meetstaat. Met de juiste gegevens rond je je project vlot af. 

GRB conform asbuiltplan door INVAR landmeters

Grootschalig Referentie Bestand (GRB)

Het GRB brengt Vlaanderen digitaal in kaart op een uniforme manier. Deze basiskaart bevat wegen, percelen, waterlopen, maar ook verlichtingspalen, putdeksels en boordstenen. As-built dossiers worden verplicht in GRB-structuur opgemaakt. Bij INVAR Landmeters hebben we de nodige expertise om dit uit te voeren volgens de regels van de kunst.

Bij moeilijk bereikbare plaatsen kunnen we ook gebruikmaken van fotogrammetrie om het asbuiltplan aan te vullen. 

Schakel ons in voor jouw as-built dossiers in GRB.