Portret Jeroen Coudron van INVAR landmeters met Leica MS 60 totaalstation

 

De opmeting van de bestaande toestand

De opmeting van de bestaande toestand brengt alle fysieke kenmerken in kaart: de gebouwen, begroeiing, aanwezige afsluitingen, riolering, … Het kan de basis zijn voor een architecturaal ontwerp of een grensonderzoek. De kunst van het grensonderzoek  dragen we bij INVAR hoog in het vaandel. Het wordt dan ook met de nodige precisie uitgevoerd.

Je opmetingsdossier bestaande toestand kan onder meer bestaan uit:

  • inplantingsplannen
  • gevelzichten
  • lengteprofielen
  • dwarsdoorsnedes en gabarit
  • detailopmetingen, zowel interieur als exterieur, van de bestaande gebouwen
Scanning van villa door INVAR landmeters met Leica P40

3D-laserscanning

Een 3D-scan gebeurt meestal in het kader van een architectuurmeting voor verbouwingen, restauraties of ter controle: een 3D-scan is zeer nauwkeurig en volledig. Zowel de inwinning van de data als de verwerking ervan stemmen we optimaal af op de wensen en noden van de personen die aan de slag gaan met de data. 3D-scans kunnen ruw opgeleverd worden als puntenwolk in diverse extensies of kunnen ook door ons verwerkt worden tot het gewenst 2D- of 3D-eindproduct. Hier vind je meer info over 3D-laserscanning.

 

Een waaier aan mogelijkheden

We stoppen lang niet bij de opmeting van een traditioneel perceel. Op vraag van studiebureaus brengen we de bestaande toestand van wegenissen in kaart en doen uitzetwerk voor onder meer riolering. Als leverancier van opmetingsdata staan we gekend voor onze precisie en flexibiliteit.

 

Reken op onze expertise voor de opmeting van een bestaande toestand.