Algemene landmeetkunde

Zowel voor particulieren als professionals: als landmeetkantoor staan we paraat voor iedere cliënt en voor elk type project. Je rekent onder meer op een brede waaier aan diensten en ervaring binnen de landmeetkunde alsook daarbuiten.

Het nauwkeurig in kaart brengen van de perceelsgrenzen op basis van een grensonderzoek en de bestaande fysieke kenmerken.
De splitsing van een perceel met het oog op woningbouw. Van pre-advies tot vergunningsaanvraag met 1 contactpersoon.
Een officiële neerslag van de bestaande toestand van een site of gebouw, voor aanvang van huur of werkzaamheden.
Officiële en onafhankelijke waardebepaling door een erkend schatter van de VLABEL-lijst. Voor residentieel en handelsvastgoed, in het kader van verkoop of schenking, minnelijk of juridisch.
De effectieve opmeting van de fysieke bestaande toestand als basis voor diverse eindproducten.
Van doorsnedes in 3D tot gedetailleerde gevelaanzichten van beschermd erfgoed. Als proactieve partner van architecten.
Een VME (vereniging mede eigenaars) opmaken en de juiste calculaties uitvoeren om zo de lasten eerlijk te verdelen en discussies te vermijden, dat kan met een gemotiveerd verslag opgemaakt door een landmeter-expert.

Een andere vraag? 
Stel ze ons gerust.