Opmeting perceel door Laurens Behaeghe van INVAR landmeters met Trimble totaalstation

Hoe gaat dit proces in zijn werk?

  1.  opmeting van de bestaande toestand en zijn typerende fysieke kenmerken
  2.  onderzoek naar de aanwezige bronnen bij diverse instanties in het kader van de perceelshistoriek en actuele juridische correctheid
  3.  grensonderzoek, vergelijkende studie waarin stap 1 en stap 2 met elkaar worden vergeleken
  4.  het vastleggen van de resultaten van stap 3 in een proces-verbaal van meting, afpaling of splitsing
  5.  aanvraag van planreferte op het kadaster, hierdoor wordt het plan ook opgenomen in hun databanken
  6.  de afpaling van de grenspunten, dit kan pas na opmaak van het proces-verbaal

Je perceel splitsen

Wil je een perceel opdelen om bijvoorbeeld een deel te verkopen, dan kan je de grond opsplitsen. Dit gebeurt aan de hand van een proces-verbaal van splitsing. Hierbij worden de PRECAD-nummers aangevraagd waardoor de Notaris in staat is een deel van het perceel in zijn akte op te nemen onder een gereserveerd kadastraal nummer. Ons proces-verbaal is jouw garantie dat de perceelgrenzen kloppen en officieel vastgelegd zijn door een beëdigd landmeter-expert.

Wens je een perceel op te delen en te verkopen als bouwgronden ben je meestal genoodzaakt te verkavelen.

Een kavel splitsen of 
perceel laten opmeten?